سرویس و تعمیر آبگرمكن گازي مخزني
Gas water heater service and repair


ساختمان آبگرمکن:


الف-ژاکت:رويه يا کاور از جنس ورق آهن ساخته شده که بخاطر زيبايي و دوام بيشتر آن را لعاب مي رهند.

ب-پايه:يا شاسي که اجزاء آبگرمکن روي آن سوار مي شود.

ج- مخزن آب:محفظه بين دو استوانه داخل هم را مخزن تشکيل مي دهد.که از ورق آهن گالوانيزه يا سياه به ضخامت 3تا 4 ميليمتر ساخته مي شود .چنانچه از ورق سياه باشد داخل آن را لعاب مي دهند تا عمر آن در مقابل زنگ زدن بيشتر گردد.

د-دودکش:استوانه دو سر آزاد داخلي را دودکش نامند که يک سر آن روي اطاق احتراق و سر ديگر به دودکش ساختمان که به فضاي آزاد منتهي مي گردد.

ه- اطاق احتراق:محفظه تشکبل شعله که از مشعل (اجاق)و اتصالات تشکيل مي شود.

و-محل نصب کنترل:در روي ژاکت يک سوراخ و مقابل آن روي مخزن بوشني تعبيه شده که  بالب ترموستات (که دماي آب را کنترل مي کند) در آن قرار مي گيرد.

ز- کاربراتور گازي : براي کنترل سوخت که بايد از ترموستات يا آکواستات فرمان بگيرد و همچنين روشن بودن دائم شمعک (پيلوت)دستگاهي مورد نياز است که کاربراتور ناميده مي شود.(درشکل نقشه انفجاري يک نمونه کاربراتور ديده مي شود.)

کاربراتور ابگرمکن گازی

ح-ترموستات:کنترل سوخت و زمان روشن و خاموش بودن آبگرمکن را بر عهده دارد.

ط-بوشن هاي ورود و خروج آب:براي ورود آب سرد از پايين ترين قسمت آبگرمکن وخروج آب گرم از بالاترين قسمت آبگرمکن و براي نصب شير اطمينان و همچنين براي نصب شير تخليه در روي مخزن آب بوشن هايي تعبيه شده است.

سرويس و نگهداري آبگرمکن گازي -قبل از اقدام به هر نوع سرويس آبگرمکن ها لازم است ابتدا شير گاز اصلي ورود به آبگرمکن بسته شود تا آبگرمکن خاموش گردد وپس از مدتي که سرد شد به سرويس آن مي پردازيم.


مراحل باز کردن اجاق- با توجه به شکل ها و ترتيب شماره ي آن ها، اجاق را باز کنيد.

اجاق ابگرمکن

مشعل ابگرمکن

شمعک

تنظیم پیلوت


بعد از باز کردن اجاق و متعلقات آن،

الف-در صورتي که اجاق کثيف و سوراخ هاي خروج گاز مسدود گشته اند،آن را با فرچه پاک کرده و توسط فشار آب شستشو دهيد.

ب-اگر شعله پيلوت کوتاه بوده ،با باز کردن در پوش زير پيلوت طبق شکل 6و7با استفاده از پيچ گوشتي ،پيچ تنظيم شعله را کمي شل نماييد. تذکر :مقدار باز کردن پيچ تنظيم پيلوت نبايد از 1/4 دور بيشتر باشد چون شعله دودزا مي شود.


ج- قطعات باز شده را عکس حالت باز کردن ببنديد و آبگرمکن را روشن نماييد کليه اتصالات را با کف صابون تست نماييد و در صورت تشکيل حباب فورا" شير اصلي را ببنديد و رفع عيب نماييد.

شير اطمينان و روش تست آن :

شير اطمينان يا شير رها کننده بطور اتوماتيک وظيفه دارد در برابر فشار يا درجه حرارت يا هر دوي آن ها آبگرمکن را کنترل نموده تا از ترکيدن و انفجار آبگرمکن جلوگيري نمايد.اين شيرها از يک طرف به مخزن آبگرمکن متصل شده و از طرف ديگر به لوله اي که سر آن آزاد است راه دارد (لوله سر ريز). براي تست کردن شير اطمينان بايد اهرم شير را کمي بالا کشيده در صورتي که از لوله سر ريز مقداري آب خارج شود و بعد از آزاد کردن اهرم آب قطع گرديد،دليل بر صحت کار شير مي باشد.(در شکل زير يک شير اطمينان اتوماتيک حرارتي و فشاري نشان داده شده است.).

شیر اطمینانپایان مطلب سرویس و تعمیر آبگرمکن گازی


از وب سایت حبیب

برگشت به صفحه قبل