سرویس و تعمیر مولينكس
Moulinex service and repair


آسياب هاي برقي که به مولينکس و1،2،3معروفند جهت خرد کردن گوشت،سيب زميني،پياز،مغز گردو،برنج،ادويه واجسام غير سخت بکار مي روند.مولينکس هاي موجود در بازار فرانسوي ،ايتاليايي وتايواني هستندويا کشور هاي ديگرمثل ايران از روي آن ها کپي سازي کرده اند. ساختمان واساس کار تمامي آن ها با اندکي تفاوت مثل هم مي باشد.
اجزاء ساختمان محفظه موتور:
1-در پوش بالا 2- در پوش پايين 3- کوپلينگ 4- لاستيک زير موتور 5- خازن پارازيت گير 6- سيم هاي رابط داخل محفظه 7- موتور يونيورسال 8- خار و واشر محور 9- کاسه نمد پنبه اي 10- کليد سه پايه و پنج پايه

ساختمان مولینکس

انواع مدار هاي الکتريکي مولينکس ها:

انواع مدار الکتریکی مولینکس

سرويس و نگهداري آسياب برقي :

1- از آسياب بصورت طولاني استفاده نکنيد.طراحي آن بگونه اي است که بازاي هر 3 ثانيه کار مي بايست حد اقل 3 ثانيه استراحت نمايد.
2- بهتر است قبل از روشن نمودن آسياب ،مواد غذايي را تا حد ممکن ريز نماييد.
3- از ريختن مواد سخت درون آسياب خود داري نماييد.
4- از ريختن آب روي آسياب و يا قرار دادن محفظه موتور در آب پرهيز نماييد.
5- جهت شستشوي قطعات آسياب از آب داغ استفاده نکنيد همچنين از قرار دادن آسياب ويا قطعاتش در مجاورت وسايل گرما زا مانند بخاري و...جدا" خود داري نماييد.
6- از آسياب جهت خرد کردن مواد آب دار مانند سبزي ها و...استفاده نشود زيرا آب وارد موتور شده وموجب سوختن آن مي شود.
7- در مواقعي که احساس مي شود ،برق ضعيف است،بالاخص ساعات اوليه شب ،تا آن جا که ممکن است از دستگاه استفاده نکنيد.
8- در مواردي که از دستگاه استفاده نمي شود دو شاخه را از پريز خارج نماييد.
9- سيم رابط مولينکس را بمحض زخمي شدن تعويض کنيد.
10- هر چند وقت يک بار با باز نمودن در پوش موتور ، سالم بودن کاسه نمد پنبه اي را مورد بر رسي قرار دهيد.

عيب يابي و تعمير ; مولینکس ، آسياب برقي:

عيب1- مولينگس روشن نمي شود.
علت1- پريز برق ندارد.، دو شاخه وسيم رابط خراب است.
رفع عيب1- پس از اطمينان از وضعيت پريز ،بوسيله اهم متر سيم رابط ودوشاخه را مورد آزمايش قرار دهيد. خرابي دو شاخه معمولا"از جدا شدن يکي از سيم هاي رابط زير پيچ ناشي مي شود.
عيب2- دستگاه روشن نمي شود.
علت 2- کليد خراب است.
رفع عيب2- با توجه به نوع مولينگس ،بوسيله اهم متر ارتباط کنتاکت ها را در هر حالت (ابتدا قطع وسپس حالت وصل ) مورد بر رسي قرار دهيد لازم است ذکر شود،بهنگام تست کليد مي بايست سيم هاي رابط از آن جدا گردند.مي توانيد در صورت لزوم ،به آرامي کليد ها را باز نموده وکنتاکت ها را بوسيله کنتاکت شو و يا سمباده نرم تميز نماييد.
عيب3- مولينگس روشن نمي شود.
علت3- سيم هاي رابط داخل دستگاه قطع شده اند.
رفع عيب3- در پوش مولينکس را باز کنيد واتصال صحيح سيم ها را در محل خود بر رسي نماييد.
عيب4- مولينگس روشن نمي شود.
علت4- زغال ها بيش از حد کوتاه شده اند.
رفع عيب4- همانگونه که در مبحث موتور هاي يونيورسال گفته شد مدار اين موتور ها بصورت سري است.قطع شدگي در هر نقطه از اين مدار مي تواند کار ساير قطعات را نيز مختل نمايد. زغال ها بر اثر سايش مداوم در ضمن کار موتور فرسوده شده وپس از مدتي تا بدانجا کوچک مي شوند که حتي فنر نيز نمي تواند ارتباطشان را با کلکتور بر قرار نماييد.در اين گونه موارد لازم است زغال با مشابه خود تعويض شود .
عيب5- آسياب روشن نمي شود.
علت 5- پارگي در يکي از بالشتک ها (قطب ها)
رفع عيب5-چون مدار سري است ،پارگي در بالشتک ها سبب مي شود که موتور از کار بايستد.صحت بالشتک ها را مي توان بتوسط اهم متر بر رسي کرد.
عيب6- آسياب روشن نمي شود.
علت6- سوختن کامل بالشتک ها يا آرميچر
رفع عيب6- معولا"موتور پس از نيم سوز شدن وارد مرحله سوختن کامل مي گردد.در اين مرحله پيچک ها با يکديگر اتصال الکتريکي بر قرار نموده وبر اثر عبور جريان بيش از حد حرارت موتور افزايش يافته وضمن سوزاندن پيچک هاي سالم سبب پارگي بسياري از سيم ها مي شود چنين موتوري بهنگام اتصال به برق هيچ عکس العملي از خود نشان نمي دهد.با مشاهده سيم بندي مي توان در يافت که آيا عدم حرکت موتور مربوط به اين عيب است يا نه.
عيب7- موتوربخوبي کار مي کند اما بهنگام قطع کليد ها ،روتور بلافاصله نمي ايستد.
علت 7- خرابي کليد پنج پايه.
رفع عيب7-قبل از هر اقدامي لازمست بر رسي گردد که آيا مولينگس داراي ترمز بوده يا نه.اگر از نوع ذکر شده باشد،براي رفع عيب کافيست ابتدا با اهم متر ارتباط کنتاکت هاي کليد پنج پايه را مورد بر رسي قرار دهيم.لازم به ذکر است که:برگشت کليد پنج پايه از حالت وصل به قطع بايد سريع صورت پذيرد.در غير اين صورت مولينگس ترمز نخواهد داشت.براي سرعت بخشيدن براين تغيير حالت ، کافيست فنر داخل کليد را قدري تقويت نماييم.براي تقويت فنر آن را خارج از کليد کمي باز نماييدوسپس با فشار در جاي خود مستقر کنيد.
عيب8- موتور کار مي کند اما بهنگام قطع کليدها روتور بلافاصله نمي ايستد.
علت8-جدا شدن سيم رابط به ترمز از محل خود.
رفع عيب8- اگر سيم مربوط به ترمز که همواره از پايه مخصوص ترمز در مولينگس (کليد پنج پايه ) به زغال طرف دوم موتور وصل است از جاي خود خارج ويا در طول اين سيم قطع شدگي بوجود آيد بايد سيم را تعويض نماييد تا ترمز مغناطيسي به حالت صحيح خود باز گردد.
عيب9- از آسياب در حال کار صداي بسيار خشني بگوش مي رسد.
علت9- خرابي ياطاقان هاي ماسوره اي (بوش ها).
رفع عيب9-در موتور هاي يونيورسال فاصله بين آرميچرو کفشک هاي قطب در حدود 5/0 ميلي متر از هر طرف است.اگر بوش ها بر اثر سايش (که قطعا"پس از مدتي کارکرد بوجود مي آيد) گشاد شوند محور آرميچر در هنگام کار لنگر انداخته وبا کفشک ها در گير مي شود.اگر بوش ها به موقع تعويض نشوند بر اثر بر هم ريختن ورقه هاي فلزي آرميچر سيم بندي آن شديدا" آسيب ديده وموتور مي سوزد.توصيه مي شود همواره هنگام خريد بوش جديد آرميچر را به همراه داشته باشيد ودر صورت يافتن بوش مناسب براي يک طرف محور آن را تا هنگام جازدن در در پوش موتور از محور خارج نسازيد. زيرا در تراش بوشهاي مسي دقت لازم مبذول نشده ونمي توان گفت که هر بوش مولينگس ،مناسب محور است. بوش مناسب مي بايست تا حدودي مشکل وارد محور شده ودرون محور نيز براحتي نچرخد ودر جاي خود لغ نزند.
عيب10-موتور مي چرخد اما تيغ حرکت نمي کند.
علت10- هرز گرد شدن داخل کوپلينگ.
رفع عيب10-  تيغ  را از کوپلينگ جدا نموده وبا دست کوپلينگ را بطرف بالا مي کشيم.در اين گونه موارد کوپلينگ هرز شده با تيغ خارج مي شود کوپلينگ نو را با ضربات آرام وارد محور مي نمايم.براي آن که ضربات زائده روي کوپلينگ را که محل در گير شدنش با ضامن تيغ است خراب نکند بهتر است که مهره اي فلزي برابر ارتفاع زائده را به شکلي قرار دهيم که زائده درون مهره باشد سپس به سطح مهره ضربات را وارد سازيم.کوپلينگ به آرامي در جاي خود سوار مي شود.همچنين اگر کوپلينگ را چند دقيقه در آب جوش قرار دهيد کار آسانتر مي شود.
عيب11- موتور داراي جرقه زني شديد است.           مي دانيم که وظيفه زغال ها رساندن برق به آرميچر است واز آن جا که آرميچر در حال چرخش است طبيعي است که بين سطح زغال ها وکلکتور مداوما" جرقه هايي بوجود آيد. جرقه هاي طبيعي برنگ سبز يا معمولا" آبي وبسيار ناچيزند. منظور از جرقه زني موتور به عنوان يک عيب جرقه هاي بسيار شديد برنگ نارنجي يا زرد است که با شدت از کلکتور بطرف بيرون پرتاب شده وهر جرقه با صداي انفجار مانندي ايجاد مي شود اين نوع عيب يا به سبب عيوب مکانيکي ويا مشکلات الکتريکي بوجود مي آيد که در ادامه به شرح آن ها مي پردازيم.
علت11- خرابي فنر ها
رفع عيب11- اگر فنر ها خاصيت فنري خود را از دست بدهند با سرعتي که کلکتور دارد زغال به عقب پرتاب شده ودو باره باز مي گردد. فاصله گرفتن زغال از کلکتور سبب مي شود مانند خازن بين زغال وسطح کلکتور ميداني ايجاد شود که اين ميدان با چسبيدن مجدد زغال به کلکتور تخليه مي گردد.از اين رو لازم است فنر قوي تري پشت زغال قرار گيرد.
عيب12- موتور داراي جرقه زني شديد است.
علت 12- خرابي زغال.
رفع عيب12- زغال ها را از محفظه خود خارج نموده وآن ها را از نظر سالم بودن سطحشان باز ديد نماييد.قبل از جازدن زغال ها با يک سمباده نرم سطح آن ها را تميز نماييد.
عيب13- موتور جرقه زني شديد دارد.
علت13- کثيفي بيش از حد کلکتور.
رفع عيب13- کلکتور مي بايست همواره مسي رنگ وتميز باشد.تميز بودن آن در روند کاري موتور وجرقه زني زغال ها بسيار مو ءثر است.هر گز براي تميز کردن کلکتور از سمباده استفاده نکنيد زيرا با ورود براده هاي مسي جدا شده از سطح کلکتور بدرون شيار بين تيغه ها ،جرقه زني افزايش يافته و موتور مي سوزد.بهتر است براي براق نمودن سطح کلکتور از پارچه زبر آغشته به الکل استفاده شود. در هنگام شستشوي کلکتور ،آرميچر رابه شکلي در دست بگيريد که قطرات الکل بر روي زمين بريزد زيرا ريختن الکل روي سيم پيچ ها از عمرشان مي کاهد.
عيب14- موتور جرقه زني شديد دارد.
علت14- پارگي در پيچک هاي آرميچر---اتصال حلقه يا کلاف در آرميچر --- اتصال زمين در آرميچر ---
رفع عيب14- بروز هر کدام از سه مورد عيب در آرميچر سبب ايجاد جرقه زني شديد مي شود. آرميچر را طبق مباحث تست آرميچر موتور ها آزمايش نماييد.
عيب15- موتور جرقه زني شديد دارد.
علت15- اتصال حلقه يا کلاف در قطب ها
رفع عيب15- به تست آرميچر موتور ها مراجعه نماييد.
عيب16- موتور جرقه زني شديد دارد
علت16- جهت گردش موتور اشتباه است.
رفع عيب16- اکثر موتور هاي يونيورسال به منظور گردش در جهت خاصي طراحي شده اند که اگر اين مورد رعايت نشود در زير زغال ها جرقه زني شديد بوجود مي آيد علاوه بر جرقه زني جارو ها قطعه مکانيکي موتور نيز (مثل تيغه مولينکس ) نمي تواند به وظيفه خود عمل نمايدکافيست با تعويض سر سيم هاي متصل به زغال ها جهت گردش آرميچر را اصلاح نماييم (سيم متصل به زغال سمت راست به زغال سمت چپ وسيم متصل به زغال سمت چپ به زغال راست وصل شود).
عيب17- موتور صداي هوم دارد اما حرکت نمي کند.
علت 17- نيم سوز بودن آرميچر
رفع عيب17- آرميچر را از موتور جدا نموده وپيرو مطالب تست آرميچر آن را مورد آزمايش قرار دهيد.
عيب18- موتور صداي هوم دارد اما حرکت نمي کند.
علت18- محور آرميچر درون بوش ها گريپاژ شده است.
رفع عيب18- گريپاژ به پديده عدم توانايي حرکت دو سطح مختلف بر روي يکديگر گفته مي شود .از مواد غذايي هنگام آسياب شدن آب خارج مي شودکه اگر کاسه نمد پنبه اي خراب باشد وارد محور و روتور شده وسبب اکسيد شدگي بوش ها مي شود اين روند بتدريج سبب پديده گريپاژ مي شود. در اين گونه موارد مي بايست موتور را باز نموده وسطح محور ودرون بوش ها را از اکسيد پاک و پس از گريس کاري ، دستگاه را آماده و به برق مي زنيم.
عيب19- موتور صداي هوم دارد اما حرکت نمي کند.
عل19- نيم سوز بودن پيچک ها (قطب ها يا بالشتک ها )
رفع عيب 19- مي توان نيم سوز بودن بالشتک ها را با نگاه و رو ءيت نيز دريافت زيرا بالشتک ها پس از سوختن برنگ قهوه اي تيره در آمده ومعمولا" عايق پرشمان (ويا نگاتيو فيلم ) که جهت جلوگيري از اتصال بدنه در زير قطب ها قرار مي گيرد مي سوزد. علاوه بر اين ها پس از سوختن قطب ها ، در آزمايشي با چراغ سري اتصال بدنه نيز ديده مي شودواهم قطب ها در اين موارد بشدت نزول مي يابد (در اکثر موارد اهم متر عدد صفر را نشان مي دهد.)
عيب20- پس از سرويس ، تيغه در جهت عکس مي چرخد.
علت 20- سيم بندي دستگاه اشتباه انجام شده
رفع عيب20- مدار دستگاه را مجددا" سيم بندي نماييد ويا اگر مي خواهيد اصلاح جهت گردش با سرعت بيشتري صورت پذيرد کافيست سيم هاي متصل به زغال ها را با يک ديگر تعويض نماييد.
عيب21-بمحض روشن شدن آسياب تصوير و صداي تلويزيون دچار مشکل مي شود.
علت 21- پارازيت دستگاه زياد است
رفع عيب21- اگر در دستگاه از خازن پارازيت گير استفاده شده ، آن را تست نموده در صورت خرابي خازن از يک خازن سالم استفاده مي کنيم گاها" سيم هاي خازن از مدار جدا مي شود که مي بايست اتصالات خازن در محل خود قرار گيرد.
عيب22- موتور خوب کار مي کند اما خرد نمودن مواد بکندي انجام مي شود
علت22- تيغ کند شده
رفع عيب22- تيغ را بر رسي نماييد ودر صورت مشاهده اين عيب جهت تيز نمودن آن از يک تعمير کار مجرب کمک بگيريد.
عيب23- موتور خوب کار مي کند اما خرد نمودن مواد بکندي انجام مي شود.
علت 23- ارتفاع تيغ از کف کاسه مخصوص زياد است.
رفع عيب23- معمولا" سعي مي شود ارتفاع تيغ از ته کاسه کائوچويي که مواد غذايي و... درون آن ريخته مي شود در حدود دو ميلي متر باشد واگر ارتفاع بيش از مقدار مذکور با شد بدليل آن که مواد غذايي در کف کاسه قرار داشته وبا تيغه بر خورد نمي کنند مدت زيادي لازم است تا مواد بطور کامل آسياب شود.

پایان مطلب سرویس و تعمیر مولینکس


از وب سایت حبیب

برگشت به صفحه قبل